80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu

O Konferencji

Z okazji przypadających w 2016 roku trzech rocznic, ważnych dla powstania w Toruniu instytucji archeologicznych o charakterze badawczo-akademickim oraz dla kształtowania się ich ram organizacyjnych, 7 i 8 października 2016 roku odbyła się konferencja naukowa pt. 80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu. Patronat honorowy nad nią sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki. Honorowymi gośćmi uroczystości byli JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – prof. dr hab. Andrzej Tretyn, JM Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. dr hab. Jacek Woźny, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych – prof. dr hab. Stanisław Roszak, emerytowani profesorowie archeologii, w tym byli Dyrektorzy Instytutu Archeologii – prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa, prof. dr hab. Andrzej Kola, prof. dr hab. Andrzej Nowakowski oraz Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Sambor Gawiński. W konferencji uczestniczyli także wybitni badacze z zakresu archeologii prahistorycznej, historycznej i antycznej.

Obrady, które otworzył Dyrektor Instytutu Archeologii UMK – prof. dr hab. Wojciech Chudziak, podzielone były na cztery panele tematyczne: 1. Historia archeologii akademickiej w Toruniu i jej twórcy; 2. Jak nas widzą inni; 3. Badania młodych archeologów toruńskiego ośrodka akademickiego; 4. Centra i zespoły badawcze – historia i teraźniejszość. Konferencję wzbogaciło kilka imprez towarzyszących: przegląd filmów (m.in. TVP) z udziałem toruńskich archeologów, pokazy w ramach tzw. archeologii żywej. W siedzibie Instytutu zaprezentowano wystawy: okolicznościową, poświęconą założycielowi toruńskiej archeologii akademickiej – prof. Romanowi Jakimowiczowi (pt. „Z toruńskiego archiwum i księgozbioru Romana Jakimowicza – założyciela archeologii akademicjkiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika”) oraz dwie stałe: jedną pt. „ Archeologia na Uniwersytecie Mikołąja Kopernika. Historia i teraźniejszość (1946–2010)” i drugą, prezentującą pozamuzealne zbiory, zgromadzone w Instytucie Archeologii. Trwałym śladem spoktania będzie publikacja pokonferencyjna, która ukaże się w 2017 roku.

Konferencja w Toruniu