80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu

Publikacja

Zaprezentowane na konferencji materiały będę publikowane, prosimy zatem o przygotowanie wystąpienia w formie możliwej do opracowania redakcyjnego i przesłanie go do końca listopada 2016 roku. Zasady przygotowania publikacji do druku zostaną podane w późniejszym terminie. Korespondencję prosimy kierować do mgr Aliny Sosnowskiej, Instytut Archeologii UMK, ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87–100 Toruń, tel. 56 611 39 88, adres e-mail: also@umk.pl.

Konferencja w Toruniu