80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu

Program konferencji

„80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu”

7–8 października 2016 roku

 

Program

 

7 października 2016 roku

 

Panel 1: Historia archeologii akademickiej w Toruniu i jej twórcy

9:00–9:10

Powitanie Gości i wprowadzenie do tematyki konferencji

(prof. dr hab. Wojciech Chudziak)

9:10–9:20

Archeolodzy i archeologia w Instytucie Bałtyckim (w latach 1925–1939)

(dr hab. Sylwia Grochowina, dr hab. Jacek Gackowski)

9:20–9:40

Od Zakładu Prehistorii do Instytutu Archeologii. Zarys przemian instytucjonalnych toruńskiej archeologii akademickiej w okresie powojennym

(dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, prof. UMK)

9:40–10:00

Toruńska etnologia uniwersytecka 1976–2003. O odrodzeniu w „małżeństwie z rozsądku” (dr hab. Wojciech Olszewski, prof. UMK)

10:00–10:20

Roman Jakimowicz (1889–1951) – międzywojenny archeolog, konserwator i muzealnik; twórca akademickiej archeologii w Toruniu. Szkic do portretu

(dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, prof. UMK)

10:20–10:40

Włodzimierz Hołubowicz (1908–1962) – osiągnięcia naukowe, związki z Toruniem oraz kontrowersje nie tylko archeologiczne

(mgr Magdalena Wałaszewska)

10:40–11:00

Bonifacy Zielonka (1899–1975) – pierwszy absolwent archeologii (prehistorii) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

(prof. dr hab. Andrzej Kola)

11:00–11:20

Kazimierz Żurowski (1909–1987) – wspomnienie ucznia

(prof. dr hab. Andrzej Kola)

11:20–11:40

Krystyna Maria Przewoźna-Armon (1928–2013) – archeolog, nauczyciel akademicki, prawy CZŁOWIEK

(dr Andrzej Bokiniec, dr hab. Mirosław Hoffmann)

11:40–12:00

Jerzy Olczak (1929–2007) – na styku archeologii poznańskiej i toruńskiej

(prof. dr hab. Wojciech Chudziak, dr Małgorzata Markiewicz)

12:00–12:20

 Jan Grześkowiak (1934–1999). Toruński archeolog z pałuckim rodowodem

(dr Artur Trapszyc)

12:20–12:40

Wojciech Szulta (1964–2008) i Jego przygoda z archeologią zbyt wcześnie przerwana

(dr hab. Jacek Gackowski)

 

12:40–13:10

Uwagi do referatów z Panelu 1

 

13:10–13:50

Przerwa na posiłek

 

Panel 2: Jak Nas widzą inni

13:50–14:10

Osiągnięcia Zakładu Starszej i Środkowej Epoki Kamienia w badaniach paleolitu i mezolitu

(prof. dr hab. Michał Kobusiewicz)

14:10–14:30

Uczeń prześcignął nauczyciela. Wkład ośrodka toruńskiego w studia nad neolitem niżowym

(prof. dr hab. Dobrochna Jankowska)

14:30–14:50

Osiągnięcia Instytutu Archeologii UMK w badaniach nad epoką brązu i żelaza

(prof. dr hab. Jacek Woźny)

14:50–15:10

Wczesne średniowiecze w badaniach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

(prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz)

15:10–15:30

Archeologia historyczna w toruńskim ośrodku uniwersyteckim

(prof. dr hab. Leszek Kajzer)

 

15:30–16:00

Przerwa kawowa

 

16:00–16:20

Toruńscy archeolodzy w pracowniach konserwatorskich

(prof. dr hab. Jadwiga Łukaszewicz)

16:20–16:40

Pracownia Dziejów Szkła – dorobek i osiągnięcia

(prof. dr hab. Teresa Stawiarska)

16:40–17:00

Ośrodek toruński – kolebka archeologii podwodnej w Polsce

(dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG)

17:00–17:20

Nad Morzem Czarnym i Morzem Egejskim – wkład pracowników Instytutu Archeologii UMK w badania nad kulturą antyczną

(dr hab. Jarosław Bodzek)

17:20–17:40

Archeologia środowiskowa w ośrodku toruńskim – jej historia i główne kierunki badawcze

(dr hab. Iwona Hildebrandt-Radke, prof. UAM)

17:40–18:00

Archeologia toruńska. Z historii współpracy Muzeum Okręgowego w Toruniu z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika

(dr Marek Rubnikowicz, mgr Romualda Uziembło)

 

18:00–18:30

Uwagi do referatów z Panelu 2

 

 

19:30 Spotkanie towarzyskie 

 

8 października 2016 roku

 

Złożenie kwiatów na grobach Romana Jakimowicza, Kazimierza Żurowskiego, Jana Grześkowiaka, Krystyny Przewoźnej-Armon i Wojciecha  Szulty

 

Panel 3: Badania młodych archeologów toruńskiego ośrodka akademickiego

10:00–10:20

Problematyka osadnictwa paleolitycznego i mezolitycznego w świetle badań interdyscyplinarnych. Analiza wybranych regionów

(dr Beata Bielińska-Majewska, mgr Ewa Jurzysta, mgr Justyna Kuriga)

Bioarcheologiczne badania ekosystemów towarzyszących osadnictwu paleolitycznemu

(dr Magdalena Krajcarz)

10:20–10:35

Neolit ziemi chełmińskiej. Postulat badań transdyscyplinarnych

(mgr Mateusz Gwardecki, mgr Łukasz Kowalski, mgr Magdalena Kozicka, mgr Mateusz Sosnowski)

10:35–10:50

Wytwórczość tkacka ludności cyklu łużycko-pomorskiego i region biskupiński od młodszej epoki brązu do początku epoki żelaza. Podstawy źródłowe i tezy dwóch nowych ujęć badawczych

(mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka, mgr Szymon Rosołowski)

10:50–11:05

Studia nad mozaiką rzymską w Północnej Afryce. Ikonografia jako element warsztatu badawczego w archeologii antycznej

(mgr Jakub Mosiejczyk)

11:05–11:20

Przestrzeń sakralna i osadnicza w badaniach nad wczesnym średniowieczem

(mgr Ewelina Siemianowska, dr Paweł Szczepanik)

11:20–11:35

Wybrane aspekty funkcjonowania późnośredniowiecznych siedzib rycerskich na Śląsku

(mgr Mateusz Magalski)

 

11:35–11:55

Przerwa kawowa

 

11:55–12:10

Perspektywy badawcze stanowisk archeologiczno-architektonicznych. Badania młodych naukowców

(dr Anna Cicha, dr Bogusz Wasik, mgr Krzysztof Cackowski, mgr Radosław Cisło)

12:10–12:25

Rejon południowego Bałtyku w epoce kamienia w świetle podwodnych badań archeologicznych

(mgr Mateusz Popek)

12:25–12:40

Sekrety kniei i pól w szczątkach kostnych zapisane – czyli rzecz o średniowiecznych łowach

(mgr Martyna Wiejacka, mgr Jan Wiejacki)

12:40–12:55

Materialne przejawy nowożytnej obrzędowości pogrzebowej na wybranych przykładach z badań archeologicznych

(mgr Magdalena Majorek, mgr Marcin Nowak)

12:55–13:10

Z problematyki badań nad obróbką surowców kostnych w późnym glacjale i wczesnym holocenie na ziemiach polskich

(mgr Justyna Orłowska)

 

13:10–13:40

Uwagi do referentów z Panelu 3

 

13:40–14:00

Przerwa kawowa

 

Panel 4: Centra i zespoły badawcze – historia i teraźniejszość

14:00–14:15

Zespół do Badań Neolitu Ziemi Chełmińskiej

(prof. dr hab. Stanisław Kukawka)

14:15–14:30

Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności – ćwierć wieku istnienia

(prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa)

14:30–14:45

70 lat w 15 minut – rzecz o toruńskiej archeologii ratowniczej

(mgr Tomasz Górzyński)

14:45–15:00

20 lat badań zespołu osadniczego w Kałdusie

(prof. dr hab. Wojciech Chudziak)

15:00–15:15

Zespół do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia – stan i perspektywy badań

(prof. dr hab. Krzysztof Mikulski)

 

15:15–15:45

Uwagi do referentów z Panelu 4

 

15:45

Podsumowanie i zamknięcie obrad

(prof. dr hab. Wojciech Chudziak)


 


 

 

Wydarzenia towarzyszące Konferencji:

 

– wystawa pt. „Z toruńskiego archiwum i księgozbioru Romana Jakimowicza – założyciela archeologii akademickiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika” (hol I piętra);

 

– wystawa pt. „Obraz prehistorii w brązie. Sztuka situl Novego mesta”; własność Muzeum Okręgowego w Toruniu (korytarz parteru);

 

– wystawa pt. „Archeologia na Uniwersytecie Mikołąja Kopernika. Historia i teraźniejszość (1946–2010)” (parter, łącznik między budynkami);

 

– ekspozycja wybranych zbiorów pozamuzealnych, zgromadzonych w siedzibie Instytutu Archeologii (parter, sala nr 155);

 

– przegląd filmów z udziałem toruńskich archeologów (ciągła prezentacja; hol parteru);

 

– plenerowa prezentacja zrekonstruowanych obiektów zabytkowych, połączona z pokazem tzw. żywej archeologii (wewnętrzny dziedziniec);

 

– oferta publikacji pracowników Instytutu Archeologii (hol parteru).

 

Konferencja w Toruniu