80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł prosimy uiścić najpóźniej do 5 października 2016 roku na podane niżej konta.

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

Z dopiskiem: trzy jubileusze, imię i nazwisko uczestnika

Dodatkowo dla wpłat z zagranicy proszę podać:

SWIFT: BIG B PL PW

IBAN: PL45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

 

Osoby decydujące się na dokonanie opłaty w gotówce będą mogły to zrealizować w dniu rozpoczęcia konferencji u osoby upoważnionej przez organizatorów.

 

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy przewidują:

– uczestnictwo w obradach Konferencji,

– możliwość obejrzenia filmów z udziałem toruńskich archeologów,

– pokaz grup rekonstrukcyjnych,

– zwiedzanie Instytutu – między innymi sali muzealnej i wystawy poświęconej Romanowi Jakimowiczowi,

– udział w spotkaniu towarzyskim.

 

Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są:

– referenci,

– goście zaproszeni indywidualnie przez organizatorów,

– członkowie Komitetu Honorowego.

Konferencja w Toruniu