80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu

Komitet Organizacyjny

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak - Przewodniczący Komitetu

Dr hab. Jolanta Małecka-Kukawka, prof. UMK

Dr hab. Jacek Gackowski

Dr hab. Małgorzata Grupa

Mgr Alina Sosnowska

Dr Małgorzata Markiewicz

Konferencja w Toruniu