80, 70, 40 – Trzy Jubileusze Archeologii Akademickiej w Toruniu

Komitet Honorowy

Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

herby_7.jpg

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn – JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Prof. dr hab. Stanisław Roszak – Dziekan Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Prof. dr hab. Jadwiga Chudziakowa

 

Prof. dr hab. Andrzej Kola

 

Prof. dr hab. Andrzej Nowakowski

 

Dr Gerard Wilke

 

Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Konferencja w Toruniu